بسازید شکست بخورید اما موفق شوید

مطمئن شوید که شما در حال ساختن آن چیز درست هستید قبل از اینکه به درستی آن چیز را بسازید

بیانیه پیش‌نمونه‌سازی

مبتکران بر ایده‌ها ارجحیت دارد
پیش‌نمونه بر پیش‌محصول ارجحیت دارد
داد‌‌ه‌ها بر نظریات ارجحیت دارد
الان بر بعدا ارجحیت دارد
انجام‌دادن بر حرف‌زدن ارجحیت دارد
ساده بر پیچیده ارجحیت دارد
تعهد بر کمیته‌ها ارجحیت دارد

مفهوم پیش‌نمونه سازی در سال 2009 توسط آقای آلبرتو ساویا مطرح شده و توسعه یافته است. آلبرتو ساویا در کنار کارهای دیگرش، مدیر بخش مهندسی و مشوق نوآوری در بخش تبلیغات گوگل است. از آن به بعد این مفهوم در حال گسترش و توسعه یافتن است. کتاب «پیش‌نمونه‌سازی» هم‌اکنون به زبان های گوناگونی ترجمه شده و در دانشگاه‌های استنفورد و سایر دانشگاه‌های دنیا در حال تدریس است.

عباس یزدان‌پناه

درباره مترجم

من یک یادگیرنده تمام وقت هستم که دوست دارم از چیزهای مختلف و متفاوت بدونم. در دنیای کاری توسعه دهنده و برنامه نویس هستم. اخیرا هم طعم نوشتن زیر زبونم مزه کرده و از تجربیاتم و چیزهایی که یاد می‌گیرم می‌نویسم.