باتوجه به سرعت زیاد مطالبی در این زمان اندک در این کتاب ارائه گردید و شما مثال‌های غیرعادی زیادی را دیدید، امیدوارم که در جواب به سوالات زیر موفق باشم:

  • پیش‌نمونه‌سازی چیست؟
  • چه چیزهایی مهم است؟
  • چه راه‌ها و تکنیک‌هایی برای پیش‌نمونه‌سازی وجود دارد؟
  • چه داده‌هایی بایستی جمع شود و چه معیارهایی برای پیش‌نمونه‌سازی باید محاسبه شود؟

الان نوبت شماست!

من مطمئنم که شما هم تعدادی چیز که می‌خواهید آنها را امتحان کنید دارید. پیش‌نمونه‌سازی به دو روش کمک خواهد کرد:

  • اگر آن چیز شما مدتی است در سرزمین افکار اسیر شده است، پیش‌نمونه‌سازی باید شروع آن را برای شما راحت‌تر کند. حرف آنهایی که شما را بازمی‌دارند را بیخیال شوید و به خود تکانی دهید. پیش‌نمونه‌اش را بسازیدد و مشاهده کنید که چه اتفاقی می‌افتد.
  • اگر شما آماده انجام یک ریسک بزرگ هستید یا میخواهید یک سرمایه‌گذاری بزرگ در مورد چیزتان انحام دهید، پیش‌نمونه‌سازی به شما کمک می‌کند که زودتر شروع کنید. این روش همچنین داده‌های ارزشمندی را ارائه خواهد داد که یا اعتماد شما به داشتن یک چیز درست را بیشتر می‌کند یا به شما کمک می‌کند که بدانید شما بایستی تغییراتی روش آن چیزتان اعمال کنید و یا حتی از آن دست بکشید و به دنبال چیز دیگری باشید.

در هر حال با خیال راحت با من در ارتباط باشید( asavoia@gmail.com ) و من را درجریان آنچه بر شما می‌گذرد قرار دهید و اگر تصمیم به پیش‌نمونه‌سازی گرفتید شاید من بتوانم به طریقی به شما کمک کنم.

ممکن است شما یک چیز درست را پیدا کنید همچنین ممکن است دیو شکست را ببینید و به آنها بگویید که ساویا سلام رساند!

comments powered by Disqus